Hyrje

Projekti i AT, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga konsulenti Eptisa sipas ToR identifikoi gjatë fazës së parë të projektit dy Bashki (rajone), njëri prej tyre është Qarku i Kukësit. Zyra e projektit gjendet në ambientet e Qarkut Kukës dhe do të operojë për një periudhë prej dy vjetësh.

Partnerët Vendorë në MM R2:

Kukës

Qark Kukes

Qark Kukës

www.kqk.gov.al
Municipality of Kukës

Bashkia e Kukësit

www.kukesi.gov.al
Municipality of Has

Bashkia e Hasit

www.youraddresshere.al
Municipality of  Tropoja

Bashkia e Tropojës

www.tropoje.gov.al/

Kukës +

Municipality of Dibër

Bashkia e Dibrës

www.dibra.gov.al/
Municipality of Bulqiza

Bashkia e Bulqizës

www.bulqiza.gov.all
Municipality of  Mat

Bashkia e Matit

www.bashkiamat.gov.al
Municipality of Klos

Bashkia e Klosit

www.bashkiaklos.gov.al/

Kukës ++

Municipality of Fush Arrëz

Bashkia e Fush Arrëz

www.bashkiafushearrez.gov.al
Municipality of Miredita

Bashkia e Mireditës

www.bashkiamirdite.gov.al

Adresa e Zyrës së Projektit:

Qarku Kukës, kati i 4-të, Kukës, Shqipëri
+355-(0)69-4056397
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.imswm.al
www.eptisasee.com

Stafi i Projektit:

Redion BIBA (Ekspert kryesor për Rajonin 2)
+355 (0) 69 4056397
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Drilon BELULI (Oficer i lokal i komunikimit)
+355 (0) 69 2626303
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


FacebookQendra Rajonale e Komunikimit Kukes