Rregjistri i Ankesave/Kerkesave/Sugjerimeve

Nr i ceshtjes Prioriteti i ceshtjes (1):  Data e rregjistrimit  Paraqitur nga Derguar me: (2)  Ceshtja Data e kthimit te pergjigjes Statusi I pergjigjes (3):  Pershkrimi I pergjigjes (4):  Departamentet e bashkise te perfshira per pergjigjen/zgjidhjen Shenime