Rregjistri i Ankesave/Kerkesave/Sugjerimeve

Nr i ceshtjes Prioriteti i ceshtjes (1):  Data e rregjistrimit  Paraqitur nga Derguar me: (2)  Ceshtja Data e kthimit te pergjigjes Statusi I pergjigjes (3):  Pershkrimi I pergjigjes (4):  Departamentet e bashkise te perfshira per pergjigjen/zgjidhjen Shenime
 01 V 30-11-2017 Nexhip Cena Telefon Sugjerim 30-11-2017 2 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 02 L 30-01-2018 Besmir Billa V Ankese 02-02-2018 1 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Kemi marr masa qe mos te ndodhe djegia e mbetjeve ne kontinjer.
 03 N 09-02-2018 Sinan Cema Telefon Ankese 09-02-2018 2 Ns Drejtoria Sherbimeve Bashkia Has.  -
 04 L 27-02-2018 Edmir Mici Telefon Ankese 10-02-2018 2 Ns Drejtorise Sherbimeve Publike, Bashkia Has  -
 05 N 01-03-2018 Anonim  Telefon Ankese 13-03-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has.  -
 06 N 03-03-2018 Beqir Cena Telefon Ankese 15-03-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 07 N 06-03-2018 Dritan Sheta Telefon  Ankese 14-03-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has.  -
 08 N 08-03-2018 Klodian Hajdari Telefon  Ankes 17-03-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has  -
 09 L 09-03-2018 Ermal Hallaci Telefon Ankese 16-03-2018 1 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.k Ndotja e liqenit eshte nje shqetsim i madhe per bashkine e Kukesit, ne si bashki do kerkoje qe te zgjidhet ky problem nga institucionet kompetente.
 10 N 22-03-2018 Astrit Muhola Telefon  Ankese 30-03-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 11 N 03-04-2018 Ervina Mata Telefon Ankese 10-04-2018 2 V Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 12 N 21-04-2018 Besart Matmuja Telefon Ankese 30-04-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 13 N 30-04-2018 Anonim Aplikacion Sugjerim 5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 14 N 30-04-2018 Anonim Aplikacion Ankese 5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  
 15 N 03-05-2018 Anonim Aplikacion Ankese 5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Drejtoria e sherbimeve prane bashkis Kukes , ka marr ne konsiderat shqetsimin e paraqitur dhe ka bere nderhyrjen me mjetet e pastrimit duke e pastruar si pike.
 16 N 09-05-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Drjetoria Sherbmineve ka marr ne konsiderat ankesen e qytetarit,dhe ne momentin e par qe te sigurojem kontinjer do e zgjidhim kerkesen e qytetarit.
 17 N 31-05-2018 Mirjet Ramallari  V Ankese  04-06-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Drjetoria Sherbmineve ka marr ne konsiderat ankesen e qytetarit,dhe ne momentin e par qe te sigurojem kontinjer do e zgjidhim kerkesen e qytetarit.
 18 N 05-06-2018 Ferid Iseberi Telefon Ankese 08-06-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 19 N 15-06-2018 Anonim Aplikacion Ankese   5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has. -
 20  L 26-06-2018 Agim Noka Telefon Ankese  5 1 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 21 N 03-07-2018 Violeta Hajdari Telefon Ankese 07-07-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje. Pika eshte pastruar dhe eshte vendosur nje kontinjer.
 22 N 09-07-2018 Ritjon Dogjani Telefon Ankese 14-07-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Ankesa e qytetarit u mor ne konsiderat dhe e ka pastruar.
 23 N 13-07-2018 Agron Haxhiu V Ankese 21-07-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Kjo zone eshte par me prioritet nga ana e bashkise dhe eshte vendos kontinjeri dhe zona eshte fut ne sistemin e pastrimit nga drejtoria e sherbimeve.
 24 N 18-07-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has.  -
 26 N 25-07-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 27 N 31-07-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 28 N 03-08-2018  Anonim Aplikacion Ankese  5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 29 L 08-08-2018 Ylber Vehapi Telefon Ankese 14-08-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Bashkia ka marr masa te parandajoje kete fenomen dhe duke shtuar itinerari e pastrimit te kontinjereve.
 30 N 13-08-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 31 N 17-08-2019 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 32 N 04-09-2018 Besmir Onuzi Telefon Ankese 07-09-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 33 N 10-09-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 34 N 13-09-2018 Akil Myzyra V Sugjerim 22-09-2018 3 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 35 N 17-09-2018 Anonim Aplikacion Sugjerim  5 2 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 36 N 21-09-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 37 N 25-09-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes. Ankesa e qytetarit eshte marr ne konsiderat, bashkia ka marr nje mjet i ri pastrimi ku i funksionon mekanizmin i marrjes se kontinjeri.
 38 N 27-09-2018 Violeta Hajdari  Telefon Ankese 05-10-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 39 N 03-10-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5  2 V Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 40 V 06-10-2018 Anonim Aplikacion Sugjerim 5 2 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 41 N 10-10-2018 Anonim Aplikcion Ankese 5 3 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has.  -
 42 L 17-10-2018 Vera Gocaj Telefon Ankese 23-10-2018 1 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 43 N 19-10-2018 Anomin Aplikacion Ankese 5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has.  -
 43 N 23-10-2018 Anonim Aplikacion Ankese 5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 44 N 24-10-2018 Hasan Rrahmani Telefon Ankese 5 3 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 45 V 26-10-2018 Anonim Aplikacion Sugjerim  5 3 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 46 N 30-10-2018 Anonim Aplikacion Ankese  5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 47 N 02-11-2018 Albinon Vehapaj Telefon Ankese 07-11-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has.  -
 48 N 06-11-2018 Altin Nerguti Telefone Ankese 10-11-2018 2 Ns Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 49 N 08-11-2018 Ramadan Basha Telefone Ankese 14-11-2018 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 50 N 13-11-201 Anonim Aplikacion Ankese 5 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje  -
 51 N 15-11-2018 Agron thaci Telefon Ankese 5 2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Has.  -
 52 L 17-11-2018 Hysen Vatoci Telefone Ankese 21-11-2018 2 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Tropoje.  -
 53  N 22-11-2018  Klodian Dogjani  Telefone  Ankese  27-11-2018  2 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.   -
 54 N 27-11-2018 Bledar Cejku Telefone Ankese 04-12-2018 3 P Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -
 55 L 19-12-2018 Shkelzen Paci  Telefone  Ankese  23-12-2018 1 S Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Kukes.  -

1) Prioriteti i Ceshtjes: L-i lart, N - normal, V-I ulet
2) Kerkesa e bere: W- ne website on line/email, V -visit ne QK, L- Leter
3) Statusi i pergjigjes: 1 - brenda 3 ditesh; 2 - brenda 10 ditesh; 3 brenda 30 ditesh; 4 - me shume se 30 ditesh; 5 - pa pergjigje
4) S- zgjidhur, P-pjeserisht, Ns-nuk eshte zgjidhur, Nr-jo relevante