Draft Raport i Studimit te Fizibiliteti per MIMN per Bashkite e Qarkut Kukes
Te nderuar Banore te Rajonit te Kukesit,

 Jemi te nderuar te ndajme me ju draftin e pare te Raportit te Studimit te Fizibilitetit per Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve te Ngurta Bashkiake per Zonen e Mbetjeve Kukes (Rajoni Kukes).

 Paketa per konsultim permban:1. Permbledhje Ekzekutive te Studimit te Fizibilitetit ne shqip (Linku ne fund)

2. Prezantim te gjetjeve kryesore te Studimit te Fizibilitetit ne shqip (linku ne fund)

Ne vijim te procesit te konsultimit, projekti do te organizoje:

1. Nje Workshop Rajonal do te organizohet per prezantimin e studimit te fizibilitetit, ku ftohen bashkite, Qarku i Kukesit, institucionet dhe grupet e interesit dhe perfaqesues te mediave, komunitetit, shoqatave-ve, etj. per tu organizuar ne qytetin e Kukesit. Data dhe vendi per tu njoftuar ne ditet ne vijim.

2. Takime konsultuese ne nivelin teknik me cdo bashki.

3. Publikimi i studimit ne websitin e projektit, duke filluar nga 12 Korriku.

Gjate procesit te konsultimit ftojme te gjithe qytetaret, grupet e interesit, shoqatat mjedisore, etj. te dergojne komente dhe sygjerime rreth draftit, per te mundesuar rregullimet dhe permiresimet e nevojshme brenda muajit Gusht, ne:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , web : http://www.imswm.al.

 Me tej, Studimi i Fizibilitetit do te prezantophet gjate muajit shtator para grupeve te interesit ne nivel kombetar dhe te gjithe donatoreve dhe institucioneve financiare per te mundesuar sigurimin e financimeve per zbatimin e tij.

 Mbetemi ne dispozicion per cdo sygjerim paraprak apo pyetje specifike rreth studimit.

 Me respekt

 

Redion