News Gjirokastër

Seminari për Studimin e Fizibilitetit

Perfundoi Studimi i Fizibilitetit për Planin Rajonal Sektorial të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve për Mbetjet e Ngurta Bashkiake (MNB) në Zonën e Menaxhimit të Mbetjeve (ZMM) Gjirokastër.

Studimi i fizibilitetit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane  është hartuar për gjithë Rajonin e Gjirokastrës, dhe përfshin bashkitë Gjirokastër, Dropull, Këlcyrë, Libohovë, Memaliaj, Përmet, Tepelenë.

Read more

Trajnim i Grupit të Punës me të zgjedhur vendorë dhe zyrtarë të lartë të bashkive të përzgjedhura dhe institucione të tjera vendore dhe qendrore në qarkun e Gjirokastrës

Projekti "Asistencë Teknike për Sistemin e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashkitë e Përzgjedhura të Shqipërisë - Europe Aid/138181/DH/SER/AL", i financuar nga BE, që zbatohet nga konsulenti EPTISA  planifikoi një trajnim të Grupit të Punës me të zgjedhur vendorë dhe zyrtarë të lartë të bashkive të përzgjedhura dhe institucione të tjera vendore dhe qendrore në qarkun e Gjirokastrës. 

Read more

Trajnim 01.11.2018

Projekti "Asistencë Teknike për Sistemin e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashkitë e Përzgjedhura të Shqipërisë - Europe Aid/138181/DH/SER/AL", i financuar nga BE, që zbatohet nga konsulenti EPTISA ka planifikuar një trajnim të Grupit të Punës me të zgjedhur vendorë dhe zyrtarë të lartë të bashkive të përzgjedhura dhe institucione të tjera vendore dhe qendrore në qarkun e Gjirokastrës.

Read more

Analiza Mercologjike e Mbetjeve

Projekti "Asistencë Teknike për Sistemin e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashkitë e Përzgjedhura të Shqipërisë - Europe Aid/138181/DH/SER/AL", që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga konsulenti Eptisa,së bashku me angazhimin direkt të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë,në mbështetje të menaxhimit të integruar të mbetjeve po kryen Analizën Mercologjike të mbetjeve të ngurta urbane në Qarkun e Gjirokastrës.

Read more

Takim Prezantues mbi Bashkepunimin Nder-Bashkiak

Në kuadër të Projektit"Asistencë Teknike për Sistemin e integruar të menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashkitë e Perzgjedhura të Shqipërisë-Europe Aid/138181/DH/SER/AL",i financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet nga konsulenti Eptisa më datë 7 Dhjetor në Gjirokastër u mbajt Takimi Prezantues mbi Bashkepunimin Nder-Bashkiak ku pjesëmarrës ishin përfaqësuesit e bashkive të rajonit Gjirokastër.

Read more