T2.1 - “Draft Plani Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve për Rajonin e Gjirokastrës”


Shiko ftesën