Së shpejti do kemi nje program " KUKESI RICIKLON "

"KUKESI RICIKLON"
Së shpejti do kemi nje program riciklimi dhe kompostimi, projekti ka planifikuar zhvillimin e nje numer aktivitetesh ne kuader te ktije progrmi, per edukimin dhe sensibilizimin e banoreve ne Bashkine Kukes per ceshtjet e mbetjeve dhe kujdesit ndaj mjedisit.
Ky program konsiston ne bashkepunimin dhe mbeshtjen e femijeve dhe shkolla me te dalluara te Bashkise Kukes per te organizuar aktivitete edukative dhe sensibilizuese per miremenaxhimin e mbetjeve dhe rritjen e kujdesit ndaj mjedisit.